Používanie systému MATLAB v dávkovom režime
Dávkový režim MaTron predstavuje možnosť zadávať výpočtové úlohy do systému MATLAB bez nutnosti byť pripojený on-line. To má význam pre náročné úlohy, ktorých výpočet trvá hodiny až dni.

Odporúčame používateľom najprv si odladiť svoj program v on-line režime a následne si pripraviť dávku pozostávajúcu z:
1) matlabovského programu
 (súbor.m),
2) vstupných dát (ak sú) a
3) práve jedného súboru start.m, ktorý spúšťa dávku.

Dávku treba potom zadať v dávkovom režime cez webového správcu súborov "elFinder", ktorým možno vložiť (upload) menované súbory cez tlačidlo „Nahrať súbory" (ikonka diskety) - alebo spôsobom "drag and drop" z lokálneho súborového systému. Spustenie dávky do výpočtu vykoná odoslaním súboru start.m do MATLABu - tlačidlom [ M ]. Po skončení výpočtu dostane používateľ e-mailovú notifikáciu a link na stiahnutie  výsledkov zo súborového web-managera.

Dávkový režim MaTron je dostupný po prihlásení aj na priamej adrese https://matron.cvtisr.sk/matron/finder.