Jazyk Jazyk

Slovenčina [Beta] Slovenčina [Beta] English English

Blogy Blogy

Bạn hỏi, chuyên gia giải đáp - bao quy đầu bị hẹp

Dương vật em có dạng dài bao quy đầu, không hẹp, kéo lên xuống bình hay tuy vậy nhìn dư và đặc biệt trong phần dư đó có các cái hột nhọt nhìn khá là biến mất thẩm mỹ...., khi trạng thái bình luôn, da bao quy đầu trùm hết cái đầu, khi cương dương lên thì bao da quy đầu chùm hơn 1/2 cái đầu dương vật, em phải sử dụng tay kéo nó mới lộ hết cái đầu ra, như vậy trường hợp của em có được cắt không ạ?

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Komentáre
Trackback URL: